مَن أنِسَ بِتِلاوَةِ القرآنِ لم تُوحِشهُ مُفارَقَةُ الإخوانِ

Hz. Ali (a.s) buyurdu: ‘Kim Kur’an’la haşir naşir olursa, dostlarının ayrılığıyla yalnız kalmaz.’ Ğurer’ul Hikem 8790
Hac Düşünme ve Bilinçlenme Fırsatı

03-10-2014 06:27 - 875 Okunma

Hac, tevhid ve gönül birliği yönünde hareket eden en görkemli siyasi ve ibadi fariza sayılmaktadır. Bütün Müslümanlar dil, ırk, renk ve milliyet alanında var olan ihtilaflara rağmen tevazu, huşu ve birlik içerisinde vahiy diyarına varıyorlar. Hacı adayları tevhit anısı, putperestlik ve şirkten nefret şifresi olan Kâbe etrafında aşkla tavaf yaparlar.

Onlar Allahtan hac menasikinin dış görüntüsünden çıkarak onun bâtını ve ruhuna girmelerini sağlamasını istiyorlar. Her insan kendi çabası ve bilinçlenmeyle haccın şeffaf ırmağından marifet ve tevhit suyunu içebilir. En yüce İslami davranış olan hac, uluslararası bir boyuta sahiptir. Üstelik her müslümanın yaratana olan yakarışlarını genelleştirme ve globalleştirmeye çalışıyor.

Bu engin kongrede, Müslümanlar doğrudan ve arabulucu olmadan birbirleriyle irtibat kurarak çeşitli milliyetlerden olan Müslümanların sorunlarından haberdar olma fırsatı bulurlar. İslam dünyasının gövdesi ve İslam ümmetini oluşturan geniş halk kitleleriyle temas kurmak, engin bereketler ve hayırlara vesile olur.

Bu büyük ümmetin toplu iradesi ise dağların yerini bile değiştirebilir. Halkın çeşitli kitlelerinin ortak çabaları ve fikirleri dünyada İslami değerlerin yayılmasına neden olurken, İslam dünyasının mevcut sorunlarını dayanışmayla ortadan kaldırabilirler. Müslüman düşünürler, haccın önemli yararının Müslümanlar arasında İslam dünyasının mevcut sorunları hakkında görüş teatisinde bulunmaları, bu sorunlarla yakından ilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri olduğu inancında.

Müslümanlar görüş alış veriş ile uygun çözüm yollarına ulaşarak, İslam ümmetinin dünya çapında daha da güçlenmesine yardımcı olabilirler. Ancak Müslümanların onlar arasında birlik ve beraberlik kurulmasını istemeyen düşmanların komploları ve fitneci girişimleriyle daima karşı karşıya kaldıkları gerçeği ortaya çıkıyor.

İslam düşmanları Müslümanlar arasında tefrika, fitne ve ihtilafların oluşması için ağır masraflara katlanmakta. Vahhabi ve Bahailik gibi tekfirci ve fırkacı grupların oluşması, Elkaide, IŞİD ve Ennusra gibi terör örgütlerinin ortaya çıkması, İslam düşmanlarının Müslümanlar arasında ihtilaf çıkması yönündeki komplocu girişimlerine örnek teşkil edebilir.

Düşmanların ortak komploları sonucu ortaya çıkan IŞİD terör örgütü hâlihazırda sözde Allah ve onun Resulü adına bayraktarlık yapan en büyük şiddet yanlısı ve tekfirci grup sayılmaktadır. Bu terör çetesi islamın pak çehresi ve dünya Müslümanlarının haysiyeti ve şerefine ağır darbeler indirmişlerdir.

Bu grubun şiddet içerikli terör eylemleri, rahmet ve muhabbet simgesi olan İslam ahkâmını zedelemektedir. Müslüman düşünürler ve araştırmacıları, selefi tekfirciler ve onların terörist davranışları İslam dünyasının en büyük sorunlarından birini oluşturdukları görüşünde. Hac kongresinde İslam dünyasındaki çeşitli âlimler, IŞİD terör örgütünün İslamla alakası olmayan mahiyeti konusundaki bilinçlendirmeleri Müslümanları tekfirci grupların tuzağına düşmemeleri konusunda uyandırabilirler.

Öte yandan Müslümanlar arasındaki güçlü fikir birliği ve dayanışmaları tekfircilerin yok olmalarını sağlayacaktır. Vahiy topraklarında yapılan Hac kongresinde Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanmasını engelleyen en büyük etkenin Amerika ve Siyonist rejim İsrail’in çizgisinde hareket eden bazı İslam ve Arap ülkeleri liderlerinin uygunsuz davranışları ve izledikleri tutumlarıdır. İşte bu mesele görkemli hac menakisinde ele alınması gereken en önemli konulardan biridir. İslam dünyasından siyasi yorumcular bu gibi bazı Arap ve islam ülke liderlerinin Amerika ve işgalci rejim İsraile karşı dik duruş sergilemedikleri müddetçe, İslam ümmeti arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine engel oluşturacağı görüşünde.

Bu arada Amerika ve onun batılı ve Arap müttefikleri bizatihi IŞİD gibi terör örgütlerini meydana getirdiler ve bu terör çetelerini mali ve lojistik yönlerden desteklediler. Ancak günümüz dünyasında IŞİD terör örgütünün eylemleri ve onların ortaya attıkları iddiaların gözle görülür bir şekilde yayıldığı bir ortamda, destekleyici ülkeler IŞİD'in eylemlerinden darbe almalarından kaygılı olmaktadırlar.

Arabistan ve Katar gibi ülkeler bile IŞİD terör örgütünün sözde yok olması dâhilinde Amerikanın yardımına koşmaktalar. Daha önceleri herkesi IŞİD terör çetesine katılmalarını isteyen Arabistandaki müftüler verdikleri yeni fetvalarında, 180 derece değişiklik görüldüğü ve bu örgütün Müslüman olmadığı ve yok edilmesi zaruretine vurgu yaptıkları dikkat çekiyor. İslam inkılabı Rehberi Ayetullah seyid Ali Hamenei bu gelişmeyi bu yılın Haziran ayında öngörmüştü.

İslam inkılabı rehberi Ayetullah seyid Ali Hamenei daha önce yaptıkları beyanatta, 'bazı bölge ülkeleri hali hazırda tekfirci gruplara yardımlara kalkışarak onların Suriye ve diğer bazı ülkelerde cinayet işlemelerine geniş katkılarda bulunmaktadırlar. Ancak yakın gelecekte bu gibi gruplar terör örgütlerini destekleyen ülkelerin baş belası olacakları kesindir ve nihayet terör örgütlerin yok olmaları için ağır masraflara katlanmaları gerekecektir' diye konuştular. İslam dini herkesi derin düşünmeye davet ediyor ve hac kongresinde de Müslümanlar görüş teatisinde bulunma fırsatını yakalamaktadırlar.

Müslümanlar batı medyasının yalan haberler türetmeleri neticesinde, IŞİD terör örgütünün ne denli vahşi eylemlerde bulundukları konusunda habersiz olmaktadırlar. İşte hac kongresinde Müslümanlar bu gibi komplolardan haberdar olup bu gibi örgütlerle ilgili olaylardan bilgilenebilirler. Hac menasikinde en görkemli ve güzel davranışlardan biri de, siyasi yönü olan müşriklerden ber'i olmaktır. İslamın asıl düşmanlarıyla aşina olmakla Hac müşriklerden ber'i olma fırsatına dönüşür. İşte hac farizası müslümanları Amerika ve siyonist İsrail rejimi başta olmak üzere islam düşmanları konusunda daha da hassas kılmaktadır.

Hareketlenme özelliğine sahip olan hac farizası İbrahimi hacca dönüşür. Hac farizası ilahi maarif odağıdır. İslamın siyasi muhtevası yaşamın bütün aşamalarında görülmektedir. Hac İslam maarifinin odağıdır ve insan yaşamının yönetilmesi için genel siyasetini beyan etmektedir.

irib.türkçe

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 875 İzlenme 0 Yorum
Kıraat web portalı ® 2014  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım