Hz. Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur:
Her kim Allah'ın kendine farz kıldığı şeylerle amel ederse, o insanların en hayırlısıdır.
(el-Kâfi c.2,s.81)
Konuşma